สภ.เมืองพัทยา เสริมทักษะความรู้ อาชีพช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก่ข้าราชการตำรวจ หวังนำความรู้ดูแลรักษาซ่อมแซมช่วยเหลือประชาชน หน่วยงาน และครอบครัว

          ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินการโครงการอบรมวิชาชีพให้กับข้าราชการตำรวจ ระหว่าง สภ.เมืองพัทยา กับศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี โดยมี พ.ต.อ.พิศิษฏ์ พูลทรัพย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา และนางสาวพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
         พ.ต.อ.พิศิษฏ์ พูลทรัพย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการอบรมวิชาชีพให้กับข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในวิชาการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ได้นำความรู้และทักษะจากการอบรมไปช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน การดูแลรักษาซ่อมแซมภายในหน่วยงานและครอบครัว นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาส่งต่อสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวของข้าราชการตำรวจได้อีกทาง อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวในด้านความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและการมีองค์ความรู้ด้านช่าง เพื่อสามารถดูแลแก้ไขระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหน่วยงาน รวมถึงการดูแลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านดังกล่าว จึงได้จัดมีการลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างทักษะและวิชาชีพด้านการไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น จำนวน 5 วัน และในอนาคตจะมีการต่อยอดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พัทยา ในหลักสูตรตัดผมชายต่อไป
         ด้านนางสาวพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับศูนย์ฯ ดังกล่าวเปิดฝึกอบรมให้กับเยาวชนชาย หญิง สตรี และครอบครัว และผู้ที่มีความต้องการอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อสังคม โดยทางศูนย์ฯ ได้มีการเปิดอบรมนวดแผนไทย หลักสูตร 3 เดือน แผนกโภชนาการ แผนกตัดผมชาย แผนกเสริมสวยสตรี แผนกบริการโรงแรม แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า รับตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม พร้อมที่พักและอาหาร 3 เวลา
          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้ามาสมัครอบรมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี หรือที่ www.vtcchonburi.org และ 038-241-072 ต่อ 120 ในวันและเวลาราชการ

 

Advertisement