จุดเดียวเบ็ดเสร็จ! เมืองพัทยาจับมือ ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดบริการลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” สำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐ

          หลังจากที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ เป็นมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 รวมทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับกลุ่มร้านค้า/ ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มผู้ให้บริการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
         ล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.64) ที่บริเวณชั้นล่าง หน้าอาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตพัทยาและสาขาพัทยากลาง ได้เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการ / ร้านค้า / ผู้บริการรายย่อย รวมทั้งกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งแบบ ONE STOP SERVICE เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย การรับรองยืนยันการลงทะเบียน และแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงิน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้เลย โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมดูแลตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากธนาคารกรุงไทย พร้อมกันนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่เทศกิจ มาคอยอำนวยความสะดวกและตอบข้อสงสัยของประชาชนที่มาใช้บริการในครั้งนี้ด้วย
          โดยบรรยากาศในวันแรกของการเปิดให้บริการมีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ประกอบการ ทยอยเดินทางมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย / ร้านค้า / ผู้บริการที่ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. รูปถ่ายสถานประกอบการ, รูปถ่ายสินค้า/ ผลิตภัณฑ์, รูปถ่ายที่มีผู้ประกอบการ เพื่อแสดงว่าเป็นเจ้าของหรือขายสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการจริง 3. บัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีไม่มีมาเปิดบัญชีได้ในวันดังกล่าว)
          ส่วนประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ต้องมายื่นลงทะเบียนโครงการเราชนะด้วยตนเองเช่นกัน โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงแบบ SMART CARD ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ชำรุด ทั้งนี้เมืองพัทยาและธนาคารกรุงไทยจะเปิดให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE จำนวน 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-16.00 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา บริเวณชั้นล่าง หน้าอาคาร 2