อบต.เขาคันทรง ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ บริเวณตลาดบ้านมาบปู ม.4 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายมะลิ กลั่นด้วง นายก อบต.เขาคันทรง ได้มอบหมายให้นายธีรพันธ์ เจริญผล และนายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายก อบต.เขาคันทรง นายเกรียงศักดิ์ พิมาพันธุ์ศรี ประธานสภาอบต.เขาคันทรง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และกลุ่มจิตอาสาพระราชทานตำบลเขาคันทรง จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยมีการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นบนถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้า ช่วงบริเวณตลาดบ้านตลาดมาบปู และป่าชุมชนบ้านเขาคันทรง
          ทั้งนี้นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายก อบต.เขาคันทรง กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวและในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ทางคณะผู้บริหาร อบต.เขาคันทรง จึงร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาด้านความสะอาดสวยงาม มีความเป็นระเบียบ และปลูกจิตใต้สำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างความสามัคคี ร่วมกันรับผิดชอบกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย

         โดยงานนี้มีนายสุระ กลั่นด้วง สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขต 8 นายชำนาญ นาคทั่ง กำนันตำบลเขาคันทรง นายบรรพต สลับศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 นายเจริญพร แก้วสุมา ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 สภ.บ่อวิน และบริษัท ฟาร์มกรุงไทย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย