ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพ ปลูกฝังให้เยาวชนรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และถิ่นนาวี

         พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพ ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะแก่เยาวชน และปลูกฝังให้มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมถึงรักถิ่นนาวีของเรา โดยมีนางนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมให้การสนับสนุน
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้ประสานกับโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ และจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะการวาดภาพ และได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นภายในหอศิลป์ NAVAL ART GALLERY ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ และเงินบริจาคในการก่อสร้าง จากศิลปินแห่งชาติหลายท่าน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะของนักเรียน
           ทั้งนี้ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะได้เข้าชมผลงานศิลปะของนักเรียน ที่จัดแสดงภายในหอศิลป์แห่งนี้ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด และมอบตุ๊กตาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ยังได้จัดเลี้ยงขนม เครื่องดื่ม และไอศครีม แก่เด็กนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป ในอนาคต