เจ้าคณะอำเภอบางละมุง นำศิษย์ญานุศิษย์ ร่วมทำบุญประจำปีหลวงพ่อช้าง อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองปรือ พร้อมอุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจาร์ยที่ล่วงลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล

            (12 กุมภาพันธ์ 2564) ที่วัดหนองปรือ จ.ชลบุรี พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยศิษย์ญานุศิษย์ ร่วมจัดพิธีทำบุญประจำปีหลวงพ่อช้าง โดยมีพุทธศานิกชชน เหล่าบรรดาศิษย์ญานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.มาย ไชยนิตย์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เบอร์ 2 ทีมเรารักหนองปรือ และนายวินัย อินทรพิทักษ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เบอร์ 1 ทีมพลังหนองปรือ ร่วมนำทีมสมาชิกร่วมพิธีทำบุญประจำปีหลวงพ่อช้างกันโดยพร้อมเพรียง
            หลังได้เวลาพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายภัตาหารเพลตามลำดับ
           สำหรับวัดหนองปรือ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านหนองปรือมาเป็นเวลาร่วมร้อยปี สร้างขึ้นในเขตที่ราบลุ่มที่ปกคลุมไปด้วยต้นปรือ หรือ ธูปฤาษี การเดินทางมาที่วัดในสมัยนั้นชาวบ้านจะต้องเดินผ่านทุ่งต้นปรือและหนองน้ำอันอุดมสมบูรณ์มาตลอดทาง และพระอุโบสถหลังแรกที่สร้างโดยหลวงพ่อช้าง คือจุดศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นที่น่าเสียดายที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ในเมื่อปี 2557 ได้เผาทำลายอาคารพระปริยัติธรรมที่ภายในสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง รวมทั้งโบราณวัตถุที่ท่านเจ้าอาวาสได้เก็บสะสมไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ไปจนหมดสิ้น
         หลังจากเหตุเพลิงไหม้ ท่านเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างและบูรณะอาคารพระปริยัติธรรมหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่า เพื่อให้เป็นอาคารหลักในการเก็บของสำคัญของวัด เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเพิ่มพูนการศึกษาอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต เช่น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสนามสอบพระปริยัติธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และอีกมากมาย โดยวัดหนองปรือยังคงเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเลื่อมใส ศรัทธา และหวงแหนมาจนถึงปัจจุบัน

Advertisement