นายกเมืองพัทยา เผยแผนพัฒนาวอล์คกิ้งสตรีทควบคู่การนำสายไฟฟ้าลงดิน หวังสร้างวอล์คกิ้งสตรีทให้มีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืน รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

           นายสนธยา  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงแผนพัฒนาวอล์คกิ้งสตรีท ว่า นอกจากการดำเนินนำสายไฟลงเดินของการไฟฟ้าในถนนวอล์คกิ้งสตรีทซึ่งได้ดำเนินการในขณะนี้แล้วนั้น เมืองพัทยาก็จะมีการดำเนินการทำถนนในวอล์คกิ้งสตรีทใหม่ตลอดทั้งเส้น เพื่อให้เกิดความสวยงามและสอดรับการการเป็นถนนแห่งการไร้เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร โดยจะมีการปรับปรุงผิวถนน รวมไปถึงฝาท่อต่าง ๆ ให้เป็นสัญลักษณ์ของวอล์คกิ้งสตรีท จากถนนอิฐตัวหนอนธรรมดา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ โดยการปรับพื้นถนนวอล์คกิ้งสตรีทใหม่นั้นจะดำเนินการพร้อมกับการนำสายไฟฟ้าลงดิน ของการไฟฟ้า
          นอกจากนี้เมืองพัทยาได้มีการศึกษาออกแบบการก่อสร้างโดมหลังคาคลุมถนนวอล์คกิ้งสตรีท เพื่อให้มีความสวยงาม อีกทั้งเพื่อให้เป็นถนนด้านการท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน จะทำให้มีกิจกรรมที่หลากหลายบนถนนวอล์คกิ้งสตรีท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบเช่นกัน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่เมืองจะดำเนินการนั้นจะดำเนินการจะเสร็จพร้อมกับการโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน หลังดำเนินการเสร็จสิ้นจะทำให้วอล์คกิ้งสตรีทมีความสวยงาม เป็นถนนที่ไร้เสาและสายสื่อสาร มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ มีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
          ทั้งนี้อยากจะเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนมาเช็คอินถ่ายรูปถนนวอล์คกิ้งสตรีทในภาพปัจจุบันและกลับมาถ่ายรูปเช็คอินอีกครั้งในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งจะเป็นภาพที่ไม่มีสายไฟ สายสื่อสารและ เสาไฟฟ้าอยู่บนถนนวอล์คกิ้งสตรีทเลย ซึ่งจะเป็นความสวยงามอีกแบบในวอล์คกิ้งสตรีทโฉมใหม่ต่อไป พร้อมทั้งในส่วนของตู้รวมสายไฟฟ้าจะมีการนำศิลปินให้มาออกแบบวาดภาพลงบนตู้สัญญาณ โดยได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอีกด้วย

 

Advertisement