นายกเมืองพัทยานำทีมผู้บริหารกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เนื่องในวันตรุษจีน

           วันที่ 12 ก.พ.64 ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ได้เดินทางมากราบไหว้และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมูลนิธิฯ โดยมีนายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ในฐานะรองประธานมูลนิธิฯ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะเทพเจ้าในมูลนิธิฯ พร้อมชมการแสดงมังกรและเชิดสิงโต เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน
          สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ทำให้เมืองพัทยางดจัดกิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้จัดเพียงพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้น ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมความบันเทิงเฉกเช่นทุกปี
            อย่างไรก็ตาม นอกจากพิธีบวงสรวงแล้ว เมืองพัทยาได้ประดับตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้บรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนมีสีสัน ไม่เงียบเหงามากนัก เพื่อเป็นฟื้นฟู สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน ทำให้เกิดรายได้ในท้องถิ่นด้วย

Advertisement