เมืองพัทยาเตรียมปรับภูมิทัศน์วงเวียนโลมา ด้วยการจัดสร้างโลมาขนาดสูง 4 เมตร เพิ่มจุดเด่นให้แลนด์มาร์คสำคัญของพัทยา

          นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาเตรียมปรับภูมิทัศน์วงเวียนโลมา ด้วยเล็งเห็นว่าวงเวียนโลมานับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งประชาชนทุกคนในพัทยาที่ผ่านถนนพัทยาเหนือจะรู้จักวงเวียนโลมาเป็นอย่างดี แต่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่ไม่คุ้นเคย เวลาที่ขับรถผ่านวงเวียนโลมา จะไม่ทราบเลยว่าบริเวณดังกล่าวคือวงเวียนโลมา ด้วยสัญลักษณ์โลมานั้นมีขนาดที่เล็กมาก มีความสูงเพียง 1.50 เมตรเท่านั้น ทำให้มองแล้วไม่ชัดเจน

          เมืองพัทยาจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงขนาดของโลมา โดยจะคงตัวโครงสร้างและตัวโลมาเดิมเอาไว้ แต่จะเพิ่มสัญลักษณ์ตัวโลมาที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีก 2 ตัว ซึ่งจะมีความสูงเพิ่มขึ้นมาจาก 1.50 เมตร เป็น 4 เมตร พร้อมเพิ่มน้ำพุให้มีความสูงขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองพัทยาผ่านถนนพัทยาเหนือได้เห็นสัญลักษณ์ของวงเวียนโลมาได้ชัดเจนขึ้น
           รองนายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หลังการออกแบบแล้วเสร็จ จะมีการเชิญประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสร้างโลมาเพิ่มบริเวณวงเวียนโลมา ว่าเห็นชอบด้วยกับแนวคิดเมืองพัทยาในการจัดทำหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบจากเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา คาดว่าจะให้ระยะเวลาไม่นานและจะนำเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยาก่อน หลังจากนั้นจะทำการประชาพิจารณ์ หากการประชาพิจารณ์ผ่านก็จะนำเรื่องจัดของบประมาณในการดำเนินการจากสภาเมืองพัทยาต่อไป