ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมและให้โอวาททหารใหม่กองประจำการผลัดที่ 3/63 จำนวน 4,797 นาย พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารทะเล จากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

         (11 ก.พ.64) พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพเรือผลัดที่ 3/63 จำนวน 4,797 นาย ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมด้วยพลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเชิญผู้บัญชาการทหารเรือตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ
            พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการ จำนวน 4,797 นาย จากทั้ง 2 หน่วย ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนั้น กองทัพเรือให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การฝึกหลักสูตรพลทหารใหม่ภาคสาธารณะ ผลัดที่ 3/63 ซึ่งมีกำลังพลเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ เพื่อมาเข้ารับการฝึก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมานับตั้งแต่การเดินทางมารายงานตัวเข้ารับการฝึก โดยกองทัพเรือได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การจัดรถรับส่ง พร้อมทีมแพทย์เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของการเข้ารับการฝึก เพื่อทำให้ทหารกองประจำการทุกนายที่เข้ารับการฝึกในผลัดนี้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทหารกองประจำการทุกนาย ตั้งใจรับการฝึกหลักสูตรพลทหารอย่างเต็มกำลังต่อไป
          สำหรับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณะ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 3/63 นั้น นับเป็นรายการฝึกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดสรรงบประมาณและให้การสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อที่จะสร้างให้พวกทหารใหม่ทุกนายเป็นทหารกองประจำการที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีระเบียบวินัยที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือต่อไป ขอให้ทหารใหม่ทุกนายมีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักอดทนอดกลั้น และมีความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะหล่อหลอมให้พวกท่านทุกคนเปลี่ยนสภาพจากบุคคลพลเรือนเป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบ เป็นกำลังพลที่มีความสำคัญของกองทัพเรืออีกส่วนหนึ่ง และมีความพร้อมจะแยกย้ายไป ปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือภายหลังจบการฝึกต่อไป
           โดยภายหลังจากการตรวจเยี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารทะเล โดยกองทัพเรือจัดซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยเหลือธุรกิจภาคประมง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กุ้ง หมึก และปลาทะเล จำนวน 3,000 กิโลกรัม จากกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID – 19 สำหรับการจัดซื้ออาหารทะเลในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 โดยมีการดำเนินการในครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

Advertisement