นายกเมืองพัทยาเผย EEC รับแผน NEO PATTAYA เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัย ครบวงจร อันดับต้น ๆ ของนานาชาติ

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน EEC ได้มีการรับแผนการดำเนินการ NEO PATTAYA หรือพัทยาโฉมใหม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของ EEC ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อน เนื่องจากในแผน NEO PATTAYA จะมีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการการทำงานร่วมกัน โดยมีโปรเจ็คที่จะขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเมืองพัทยาและ EEC หลังสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง ทั้งการปรับตลาดกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยว โดยจะเพิ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น ทั้งการปรับด้านการตลาด โครงสร้างพื้นฐานในการองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก อีกทั้งจะมีการผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นเมืองที่เป็นสถานที่ทำงาน หรือเป็นออฟฟิศบิวดิ้ง หรือเป็นเมืองแห่งที่พักอาศัย จะส่งผลให้เมืองพัทยา ภายใต้ยุทธศาสตร์ NEO PATTAYA ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
         ซึ่งจะนำโมเดลของประเทศสิงคโปร์ ดูไบ ไมอามี่ ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีครบ และมีลักษณะ บริบท ที่เหมือนกับเมืองพัทยา เพียงแต่การท่องเที่ยวมีความหลากหลาย กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวไม่เหมือนเมืองพัทยาที่พึ่งเพียงนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างเดียว ทั้งนี้ในส่วนในการพัฒนาเมืองพัทยา คือ การพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ และนาเกลือ หรือ Old Town Naklua ทั้งการปรับภูมิทัศน์และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ในแผนของ EEC ที่จะมีการเสนองบประมาณในปี 2564 ทั้งหมด จะส่งผลให้ภาพของ Old Town Naklua เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของนาเกลือ ที่มีพื้นฐานที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก EEC
          นอกจากนี้ในส่วนของแผนการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัย ทั้งโครงการพัฒนาแหลมบาลีฮาย เขาทัพพระยา การขยายพื้นที่ชายหาดจอมเทียนต่อจากชายหาดพัทยา และโครงสร้างพื้นที่ฐานด้านอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เกาะล้าน ที่อยู่ในแผนการพัฒนาของ EEC จาก 1 ใน 3 เกาะ ที่จะมีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง คือ ท่าเรือหน้าบ้านและท่าเรือหาดตาแหวน โดยจะมีการตั้งงบประมาณในการดำเนินการ รองรับความเจริญเติบโตในอนาคต และพัฒนาเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยา และ EEC ควบคู่กันไป

Advertisement