เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง 2 ผู้สมัครลงชิงชัยตำแหน่งนายก ส่วน สท.มี 3 กลุ่มลงชิงชัย

          วันที่ 8 ก.พ.64 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อรายงานบรรยากาศการลงรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล
          ด้านเทศบาลตำบลบางละมุง ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พบว่าในวันแรกของการเปิดรับสมัคร มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงเดินทางมาสมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบางละมุง ได้หมายเลข 1 และนายนราธิป ฟักฤกษ์ หัวกลุ่มเรารักบางละมุง ได้หมายเลข 2
           ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพัฒนาบางละมุง กลุ่มเรารักบางละมุง และกลุ่มบางละมุงก้าวใหม่ ซึ่งส่งลูกทีมลงสมัครทั้ง 2 เขต เขตละ 6 คน โดยพบว่ามีกองเชียร์ของทุกกลุ่มนำดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้อย่างมีอย่างคึกคัก
          ด้านว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบางละมุง หมายเลข 1 เปิดเผยว่า แนวทางการทำงานของกลุ่มพัฒนาบางละมุงคือจะเน้นในเรื่องการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ปากท้องประชาชนเป็นหลัก โควิดทำรายได้หายไป คุณภาพชีวิต คัดสรรบุคคลากรทั้ง 2 เขต โดยมติจากหมู่บ้านและชุมชน ประชาชนเลือกมา ให้มาทำงานอย่างกลุ่ม โดยมีความมั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งยกทีมทั้ง 2 เขต
           ขณะที่นายนราธิป ฟักฤกษ์ หัวกลุ่มเรารักบางละมุง หมายเลข 2 เปิดเผยว่า แนวทางการทำงานนั้นจะมุ่งเน้นการสานงานเก่าต่องานใหม่ ด้วยการทำงานเป็นทีม อยู่กันแบบครอบครัว โดยหวังที่จะพัฒนาตำบลบางละมุงสู่เมืองน่าอยู่ ซึ่งหลังจากนี้จะได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ขอคะเแนนเสียงตามลำดับต่อไป