“เที่ยวตราด…สงาดแน่” เกาะช้างเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย

          เมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานแถลงข่าว เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราด… “เที่ยวตราด…สงาดแน่” โดยมีนายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 2 (ศรีราชา) และ ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ร่วมแถลงข่าวการเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ จัดขึ้นบริเวณร้านเลอเจ้าจอม คาเฟ่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
           ทั้งนี้ จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะจังหวัดตราด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาแล้วกว่า 28 วัน ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว จึงได้มีการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดตราดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยงเกาะช้าง และพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดตราด โดยการเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการใช้มาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด
         นอกจากนี้ โรงแรม รีสอร์ท และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราด ยังได้รับมาตรฐาน SHA (Safety and Health Administration) แล้ว 73 แห่ง ในจำนวนนี้ อยู่บนเกาะช้างถึง 30 แห่ง จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือน ซึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวของเกาะช้างในช่วงนี้ จะมีความเงียบ สงบ น้ำทะเลสวย เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ราคาห้องพักในช่วงนี้ มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่คืนละหลักร้อยบาท ยังมีให้นักท่องเที่ยวได้จับจองเข้าพักอีกด้วย
Advertisement