สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยวันแรก นายกมานพ ประกอบธรรม หัวหน้ากลุ่มเรารักตะเคียนเตี้ย นำทีมได้หมายเลข 1 สมาชิกได้หมายเลข 1-6 เหล่ากองเชียร์ร่วมสร้างสีสัน

         วันที่ 8 ก.พ.64 ที่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พบว่าในวันแรกของการเปิดรับสมัคร นายมานพ ประกอบธรรม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเรารักตะเคียนเตี้ย ได้นำลูกทีมทั้ง 2 เขต เขตละ 6 คน เดินทางมาสักการะศาลพระภูมิประจำเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนยื่นสมัครกับกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ ประสิทธินาค ผอ.กต.ทต.ตะเคียนเตี้ย เป็นผู้ดูแลสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง
        ทั้งนี้พบว่าในวันแรก มีเพียงกลุ่มเรารักตะเคียนเตี้ย ที่มาสมัครเพียงกลุ่มเดียว ผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีหมายเลข 1 จึงเป็นของนายมานพ ประกอบธรรม และลูกทีมทั้ง 2 เขต ได้หมายเลข 1-6
         นายมานพ ประกอบธรรม หัวหน้ากลุ่มเรารักตะเคียนเตี้ย เปิดเผยว่า สำหรับการลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนชาวตะเคียนเตี้ย เนื่องด้วยที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการลงพื่นที่ช่วยชาวบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา
           สำหรับแนวทางการทำงานที่ตั้งใจไว้คือเป็นการสานงานเก่าในเรื่องการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และในเร็ววันนี้จะได้มีการแถลงนโยบายการทำงานก่อนจะมีการลงพื้นที่หาเสียงอีกครั้ง