ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #

          (6 ก.พ.64) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช สโมสรลออนส์พัทยา ตากสิน ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยไลออนรัฐพล กาญจนมณี ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310C ไลออน อารีย์รัชฎ์ ศิริสังวร นายกสโมสรไลออนส์พัทยา ตากสิน นางวิลาวรรณ เฮงตระกูล อดีตนายกสโมสรไลออนส์ชลบุรี-บางแสน สมาชิกสโมสรไลออนส์ ต่าง ๆ แขกผู้มีเกียรติ และทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
          สำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ เพื่อจัดหารายได้ในการจัดกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน อาทิ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสายตา กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมมอบแว่นตาให้เด็กนักเรียน ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
         โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ไดเแก่ ประเภททีม ประเภททีมชาย ประเภททีมหญิง ประเภททีมเดี่ยวชาย ประเภททีมเดี่ยวหญิง และประเภททีมครอบครัว ซึ่งผู้ชนะเลิศในประเภททีมจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใจบุญเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก