ปธ.กมธ.ตำรวจ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาบ่อนการพนันต้นตอแพร่เชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เมืองพัทยา

          วันที่ 6 ก.พ.64 นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 2 เข้าตรวจสอบอาคารที่ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ลักลอบเล่นการพนันในเมืองพัทยารวม 2 จุด คือ บริเวณอาคารหลังร้านนำชัย พัทยา และภายในซอยอรุโณทัย พัทยากลาง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง 2 จุด ที่ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ลักลอบเล่นการพนัน พบว่ามีการถูกรื้อจนโล่งเตียน
          นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจสอบตามนโยบายของรัฐบาลและกรรมาธิการการตำรวจ เพราะกรรมาธิการฯ ได้ทำหนังสือถึงรัฐบาล หลังเกิดเหตุการณ์สถานที่ลักลอบเล่นการพนันเป็นต้นตอแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามการปราบปรามอย่างจริงจัง ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนัน
          ซึ่งการมาตรวจสอบในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่และตำรวจภาค 2 ที่ร่วมกันปฏิบัติงานเป็นอย่างดี หลังจากนี้จะได้นำเสนอผลการเดินทางมาตรวจในครั้งนี้ให้กับทางนายกรัฐมนตรีได้รับทราบตามลำดับต่อไป