“สจ.ปารเมศ” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน หลังชาวบ้านตะเคียนเตี้ยร้องพื้นที่ ม.4 ถนนพัง-น้ำท่วม

          เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 นายปารเมศ ประกอบธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 7 อ.บางละมุง ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับรายงานว่าภายในซอยช้อยชวนชม พื้นที่ ม.4 มีสภาพถนนที่พังเสียหาย ไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน นอกจากนี้เวลาฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นของในชีวิตประจำวัน
          จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าถนนเส้นดังกล่าวมีความกว้างประมาณ 3 เมตร ความยาวระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 1 กม. มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 10 กว่าหลังคาเรือน ถนนถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรโดยไม่ได้มีการปูผิวถนนถมคอนกรีต ทำให้การเดินทางค่อนข้างยากลำบาก ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่ตัดผ่านพื้นที่ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีการทำเกษตรกรรมบริเวณปากซอย เมื่อเกิดฝนตกลงจะทำให้มวลน้ำจากที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังตามมา
            ชาวบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า สภาพถนนที่เป็นปัญหามีมานานหลายปีแล้ว เมื่อเกิดฝนตกก็จะทำให้น้ำเอ่อท่วม การสัญจรไปมาเกิดความยากลำบาก ชาวบ้านจะต้องถมดินเพื่อปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่บ้านเรือน ซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวได้หาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ในวันนี้ดีใจที่ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ดูสภาพปัญหาเพื่อหาแนวาทงแก้ไขให้ชาวบ้านได้สามารถสัญจรได้อยากสะดวกต่อไป
            ด้านนายปารเมศ ประกอบธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า หลังจากรับทราบข้อมูลปัญหาก็จะนำเรื่องไปปรึกษาอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ซึ่งจากข้อมูลทราบว่าการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท้องถิ่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ได้ถูกจัดอยู่ในแผนของคณะผู้บริหารเทศบาลชุดเก่าที่เพิ่งหมดวาระไป เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วให้กับประชาชน

           และในเร็ววันนี้จะได้ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของที่ดินเพื่อให้อนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ในการทำถนนขนาดความกว้างประมาณ 5-6 เมตร เพื่อสะดวกต่อการเข้าออก หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ รถบรรเทาสาธารณภัยจะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ต่อไปด้วยเช่นกัน