ทัพเรือภาคที่ 1 จับกุมเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อน จำนวน 280,000 ลิตร

         เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 ก.พ.64 พล.ร.ต.พินิจ ชื่นรุ่ง รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย น.อ.อุดร ผดุงอรรถ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1 น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 และ ร.อ.พีระพันธุ์ คำภิระแปง ผู้ควบคุมเรือ ต.270 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันหลบเลี่ยงภาษี จำนวน 280,000 ลิตร ณ ท่าเทียบเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
         รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้บูรณาการการปฏิบัติงานทราบว่า มีเรือบรรทุกน้ำมันหลบเลี่ยงภาษี จึงได้ดำเนินการจับกุม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
          ซึ่งกองทัพเรือ มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ ที่ให้อำนาจทหารเรือจับกุมผู้กระทำความผิด ตามนโยบายของ บัญชาการทหารเรือ ที่กำชับให้หน่วยงานในกองทัพเรือ ดำเนินการตรวจตรา และจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด
          ทั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จะปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ตามนโยบายของกองทัพเรือ ให้สมกับที่เป็นกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ