ดร.มาย ไชยนิตย์ หัวหน้าทีมเรารักษ์หนองปรือ จัดพิธีทำบุญเปิดศูนย์ประสานงาน โดยมีสมาชิกทั้ง 3 เขต เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

           เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 4 ก.พ.64 ดร.มาย ไชยนิตย์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าทีมเรารักษ์หนองปรือ ได้ทำบุญเปิดศูนย์ประสานงานวันแรก ที่ศูนย์ประสานงานทีมเรารักษ์หนองปรือ ตั้งอยู่เลขที่ 79/17 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสุทธาวาส จำนวน 9 รูป มาเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
          ซึ่งในวันนี้ได้มีทีมผู้สมัคร ทั้ง 3 เขต เข้าร่วมทำพิธี ประกอบด้วย เขต 1 ได้แก่ นายสมชาย ฉิมวิเศษ, นายพยอม เที่ยงธรรม, นายสุรสิทธิ์ ราชสีห์, นายวิชาญ เบี้ยไคล, นางสาวธนพร เหลืองบริสุทธิ์ และนายวิชัย หลวงเมือง
           เขต 2 ได้แก่ นายปรีชา วงศ์ศิริวิมล, นายภิภพ ทองอ่อน, นายสง่า ยุทธนาวา, นายสุชาติ ชื่นจิตต์, นายวิระ ทับขัน และนายสมศักดิ์ เจ๊ะดามัน
           เขต 3 ได้แก่ นายเมธาศิษฐ์ สมลา, นายอำภู ขัตติยะ, นายแสงทอง แก่นประธูป, นายวรกร พรมโสภา, นายเตียง อ่ำแห, และนางอารีย์ รอดหลำ
           จากนั้นพระสงฆ์ได้ทำพิธีเจิมด้านหน้าศูนย์ประสานงานทีมเรารักษ์หนองปรือ พร้อมประพรหมน้ำพุทธมนต์ จากนั้นเวลา 09.30 น. ทั้งหมดได้เดินทางกราบไหว้หลวงพ่อโต วัดสุทธาวาส  และเวลา 10.00 น. ได้เดินทางกราบไหว้หลวงพ่อช้าง วัดหนองปรือ อีกทั้งเดินทางไปกราบไหว้เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร ณ เขา สทร.5 พัทยา และกราบไหว้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล
           สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ประชุม หารือ วางแผนการทำงาน และแก้ไขอุปสรรค ของทีมเรารักษ์หนองปรือ
Advertisement