เมืองพัทยา ร่วมกับประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ดังนั้น สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจึงบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเชิงรุกในการร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยการดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการพื้นที่เมืองพัทยา ทั้ง 530 ราย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่
ล่าสุดวันนี้ (3 ก.พ.64) ที่โรงแรมเบลลาเอ็กซ์เพรส พัทยากลาง จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี น.ส.ภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง และนายแพทย์ สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา

            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี ในการตรวจเชิงรุกให้กับพนักงานสถานประกอบการอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม สปา ร้านอาหาร และสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งนี้จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ผ่านมาของจังหวัดชลบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

         นอกจากนี้พื้นที่เมืองพัทยาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เป็น 0 มาอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้ว การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ได้ทราบว่าพื้นที่จังหวัดชลบุรีปลอดภัย ไม่มีผู้ติดเชื้อ ด้วยมีมาตรการในการป้องกันตามมาตรการของ ศบค. ด้วยการตั้งการ์ดสูง ไม่ให้การ์ดตก โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างจริงจังในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
          ด้านนาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในการหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรการ 33 นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิคุ้มครองจากประกันสังคม โดยประกันสังคมจังหวัดชลบุรีได้โคต้าในการตรวจคัดกรองให้กับผู้ประกันตนจำนวน 12,420 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับพื้นที่เมืองพัทยาจะดำเนินการตรวจเชิงรุกจำนวน 1 วันให้กับผู้ประกันตนจากสถานประกอบการจำนวน 530 ราย และถือเป็นพื้นที่แรกของการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ประกันตนที่อาจติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
          ขณะที่นายแพทย์ สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง กล่าวถึงขั้นตอนของการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กระบวนการตรวจหาเชื้อนั้นจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อจำนวนผู้ตรวจหาเชื้อ 150 คน โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการ ส่วนกระบวนการตรวจนั้นจะตรวจ 2 จุด คือ ผ่านโพรงจมูก เพื่อนำเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก เข้าห้องแลปหาเชื้อ และอีกส่วนคือการตรวจบริเวณลำคอ ซึ่งการเก็บตัวอย่างในการตรวจทั้ง 2 จุด จะค่อนข้างแม่นยำ และโอกาสในการผิดพลาดของผลตรวจที่จะออกมาถือว่าน้อยมาก
         โดยโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบังมีห้องแลปในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำให้ผลการตรวจจะใช้เวลาไม่นาน 1 คนใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงก็ทราบผล ทั้งนี้จำนวนผู้ตรวจหาเชื้อในครั้งนี้ 530 คน จะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงก็ทราบผลตรวจแล้ว

           โดยจะมีการส่งผลตรวจให้กับผู้ประกันตนที่รับการตรวจผ่านไลน์ ช่วงเวลา 08.00 น.ของวันถัดไปก็จะทราบผลตรวจทันทีสำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ ส่วนผู้มีผลตรวจเป็นบวกเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งและดำเนินการตามขั้นตอนของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้แม้การตรวจหาเชื้อเพียง 1 ครั้ง อาจจะไม่สามารถยืนยันได้ 100% แต่ก็สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างมาก

Advertisement