เมืองพัทยา จับมือ Triton มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ช่วยเหลือชาวเกาะล้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

          (2 ก.พ.64) ที่ บริเวณท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายศุภจักร ไตรรัตนโนภาส ประธานบริหาร Triton Holding Company Limited นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธุ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินบริษัท Triton Holding Company Limited คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และคณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

          สำหรับชุดอุปโภคบริโภคที่นำมามอบให้ประชาชนชาวเกาะล้านในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร 3 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม และขนม จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ชุมชนบ้านเกาะล้าน อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
          ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนชาวเกาะล้าน มาต่อแถวรอรับเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด และสำหรับการจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นหนึ่งในโครงการเสบียงข้าวร่วมใจไทย บริษัท Triton Holding Company Limited ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์