ดีเดย์วันแรก! เก็บสายไฟลงดิน ปรับภูมิทัศน์ถนนวอล์คกิ้งสตรีท ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ด้านนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ดูการดำเนินงาน เชื่อเสร็จในปีนี้

          ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเมืองพัทยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ตามยุทธศาสตร์ชาติเรื่องการยกระดับการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ เพื่อรองรับการการเติบโตของภูมิภาคในการเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยทาง กฟภ.ได้ใช้งบประมาณลงทุนรวมกว่า 11,668 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ในประเทศกว่า 8,748 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ.อีกจำนวน 2,920 ล้านบาท กำหนดดำเนินการใน 4 เมือง โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น
           ล่าสุด เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณหน้าโครงการถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมด้วยนายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะทำงาน กฟภ. และเจ้าหน้าที่ ได้ดีเดย์กำหนดพิธีเปิดดำเนินการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน Walking Street โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ด้วยงบประมาณกว่า 103.3 ล้านบาท โดยมีระยะดำเนินการ 360 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 64 ถึงวันที่ 8 มกราคม 65
         โดยมีแผนงานการก่อสร้างตามขั้นตอน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 64 นี้ จะเป็นการออกแบบระบบท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ประกอบและขออนุมัติแก้ไขแบบและสัญญาจ้างระยะเวลา 1-2 เดือน การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างระยะเวลา 3 เดือน งานติดตั้งบ่อพักและท่อร้อยสายไฟระยะเวลา 4 เดือน งานติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าระยะ 4 เดือน งานร้อยสายไฟแรงสูงและสายไฟแรงต่ำระยะเวลา 3 เดือน งานทดสอบความสมบูรณ์ของระบบฯ ระยะเวลา 2 เดือน และต่อด้วยงานรื้อถอนสายไฟและเสาไฟฟ้า ที่มีแผนจะเริ่มต้นปี 65
           สำหรับลักษณะงานก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพัก จะเป็นการขุดเปิดผิวถนนวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา ตามแนวท่อระบายน้ำเมืองพัทยา ขนาด 1.6 เมตร ก่อสร้างท่อร้อยสายผ่านบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3.4×2.4×2.85 เมตร รวม 40 ช่วง ตลอดเส้นถนนวอล์คกิ้งสตรีท พร้อมจัดวางตู้ระบบไฟบนฟุตปาธ ฝั่งละ 40 ตู้ ท่อร้อยสายไฟจะดำเนินโดยวิธีการดันท่อโลหะหรือท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เมื่อดันเสร็จจะวางท่อร้อยสายภายใน ก่อนที่จะฉีดมอลต้าปิดโดยไม่ต้องมีเทปเตือนอันตรายและแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดป้องอยู่ด้านบน โดยมีข้อดีคือมีความปลอดภัยสูง สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือเพิ่มวงจร และเมื่อเกิดการลัดวงจรจะไม่ทำให้วงจรข้างเคียงเสียหาย ตลอดจนสามารถรองรับจำนวนวงจรได้มาก และลดปัญหาการกีดขวางจราจร
          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลด้วยว่า สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่นี้ถือเป็นเฟสที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.อนุมัติให้ กฟภ.ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 4 เมือง คือ เชียงใหม่ โคราช หาดใหญ่ และเมืองพัทยา ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2559-2563) ซึ่งหากเป็นรูปธรรม จะช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดจำนวนครั้งและระยะเวลาไฟดับ รองรับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นได้อย่างเพียงพอตามหลักมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยควบคู่กัน รวมทั้งรองรับเทคโยโลยีในอนาคต และลดความสูญเสียจากไฟฟ้าตกหรือดับด้วยเช่นกัน
         อย่างไรก็ตาม สำหรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน Walking Street คาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมในปีนี้ ถือได้ว่าจะสร้างมิติใหม่ให้กับวอล์คกิ้งสตรีทพัทยา สอดรับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวนโยบายยกระดับเมืองพัทยาด้วยคอนเซ็ปต์ NEO Pattaya ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่รัฐบาลได้ดำเนินการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงของประเทศ ซึ่งโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกันได้อย่างดี และช่วยพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปด้วย

Advertisement