เทศบาลเมืองหนองปรือจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนนัดสุดท้ายก่อนหมดวาระบริหาร ขอบคุณที่ร่วมกันพัฒนายกระดับท้องถิ่นจาก อบต.สู่เทศบาล ตอกย้ำความร่วมมือที่ดีพร้อมขับเคลื่อนไปด้วยกัน

           วันที่ 28 ม.ค.64 ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนตัวแทนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี
           ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2549 ที่ในขณะนั้นยังเป็น อบต.หนองปรือ จนได้รับการยกฐานะกลายเป็นเทศบาลเมืองหนองปรือในปัจจุบัน จากที่เคยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน ก็ปรับเพิ่มมาเป็นการตั้งชุมชนในท้องถิ่นแทน เพื่อความเข้าถึงความเดือดร้อน และเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมมือกันที่ทำให้เมืองหนองปรือเติบโตขึ้น และรองรับการพัฒนาของเมืองพัทยาต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี
          ด้านนางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุง กล่าวด้วยว่า ในฐานะของกลุ่มพัฒนาสตรีได้ลงพื้นที่สนับสนุนงานของนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือมาโดยตลอด เป็นเสมือนการเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของเทศบาลเมืองหนองปรือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งต้องขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวหนองปรือ และขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนท้องถิ่นเพื่อความเจริญต่อไปด้วยกัน