วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ชี้วิกฤตโควิดสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้

           ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จนกลายเป็นวิกฤตการณ์ครั้งรุนแรงที่ทำให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับผลกระทบโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่เว้นแม้แต่ภาคการศึกษา แม้ว่าทางภาครัฐพยายามหาแนวทางป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอยู่ในขณะนี้ และมีทีท่าว่าจะประกาศผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ หลังจากสถานการณ์การแรพ่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 คลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั้น
          ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับอาจารย์ศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก รวมทั้งภาคสถานศึกษาก็ต้องมีความพร้อมในการปรับการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ​ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ทางวิทยาลัยก็ได้ปรับการเรียนการสอนเป็นวิธีออนไลน์ ตามระบบของวิทยาลัยที่ใช้ 2 โปรแกรมในการเรียนการสอน คือ Module และ Microsoft Teams เพื่อให้เด็กสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตัวเอง เพราะอาจมีนักศึกษาที่ติดเรื่องของการทำงานเพื่อช่วยครอบครัวก็สามารถเรียนได้ 24 ชั่วโมง พร้อมกับทำแผนการจัดตารางการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมและไม่เกิดความเครียดของผู้เรียน หลังสถานการณ์ดีขึ้นและภาครัฐผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ
          ทั้งนี้ มองว่าสถานการณ์ของโควิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เราน่าจะมองให้เป็นเรื่องของโอกาสทางการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบโรงแรมต่าง ๆ เริ่มออกมาจำหน่ายอาหารด้านหน้าโรงแรม ประชาชนที่เคยมองว่าโรงแรมห้าดาวราคาอาจแพงและเข้าไม่ถึง แต่ทุกวันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้ว คือการเรียนรู้ในเรื่องการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก เราได้ศึกษาว่าการแก้ปัญหาวิกฤตขององค์กรต่าง ๆ ทำอย่างไร รวมถึง TCEB ที่ดูแลเรื่องของการจัดประชุมสัมมนา หรือ MICE เพราะไม่มีการจัดประชุมเกิดขึ้น และในช่วงหลังธุรกิจการเกษตรเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทางวิทยาลัยก็ได้ทดลองทำฟาร์มของตัวเอง เพื่อเรียนรู้ความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น
           อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวมองว่าคงไม่กระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ตั้งใจอยากจะมาเรียนด้านการโรงแรม เพราะรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันนำเอาระบบออนไลน์มาใช้เป็นหลักการดำเนินการ ซึ่งทางวิทยาลัยก็ได้ใช้งานมาอยู่ก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดแล้ว แต่มองว่าจะไปกระทบในเรื่องของรายได้ในครัวเรือนที่ผู้ปกครองต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ในภาวะที่การจ้างงานน้อยลง และทำมาหากินยากลำบากในขณะนี้
           ด้าน น.ส.เจสสิกา ตาเปียโร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นถือเป็นสถานการณ์ครั้งใหญ่ ที่ทำให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ว่าเราจะปรับตัวเองอย่างไรให้อยู่ได้ตามสถานการณ์จริงที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น ถือเป็นบททดสอบตัวเอง เพราะเชื่อว่าไวรัสโควิดจะไม่จบลงง่าย ๆ และจะอยู่กับเราไปอีกนาน ต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ และสามารถเข้ากับหลาย ๆ สายงาน ในขณะที่การท่องเที่ยวยังไม่มีมากนักก็สามารถมาพัฒนาเป็นธุรกิจขายของออนไลน์ได้
          ในส่วนของ น.ส.มันตตลา ทองสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท อีกคนหนึ่ง กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ทางวิทยาลัยต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคืออุปกรณ์การเรียน ที่ต้องใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทำให้ตัวนักศึกษาได้ฝึกการรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเพราะไม่ได้เจอกับอาจารย์ตัวต่อตัว ต้องมีทั้งความใส่ใจ ความรับผิดชอบ และความพยายามมากขึ้น การเรียนรู้สามารถเกิดได้ทุกที่ ถ้าเราตั้งใจ
             ขณะที่ น.ส.อรณัญช์ เวธน์ธาดาศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร กล่าวด้วยว่า วิกฤตในครั้งนี้คงไม่กระทบต่อความรู้สึกของทางการเรียนสายโรงแรมมากเท่าไหร่ เพราะมองว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะปรับตัวเป็น New Normal และค่อย ๆ มีความชัดเจนขึ้น เช่น การลดจำนวนนักท่องเที่ยวแบบเป็นกรุ๊ปให้น้อยลง มีการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเซฟตัวเอง แต่ในส่วนของด้านอาชีพนั้นไม่จำเป็นต้องจบแล้วไปทำงานด้านการโรงแรมเพียงอย่างเดียว เราสามารถมาปรับเป็นธุรกิจส่วนตัวได้

Advertisement