กองทัพเรือเตรียมพร้อมเหมือนจริง การรับทหารใหม่ผลัด 3/63 เข้าประจำการ ระหว่าง 1-2 ก.พ.นี้ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

         พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ พร้อมด้วย พล.ร.ต.ชัยรัตน์ คุ้มทิม ผบ.ศฝ.นย. และ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมตรวจการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ผลัด 3/63 เข้าประจำการ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 เหมือนวันจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารเรียนหมายเลข 8 ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ
          โดยขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ผลัด 3/63 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกองทัพเรือ ประกอบด้วย สถานีที่ 1 จุดลงรถ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับฉีดพ่นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การวัดอุณหภูมิ ถ้าหากอุณหภูมิเกิน 37.5 จะมีการให้พักคอย 10 นาที จากนั้นจะทำการวัดอุณหภูมิอีกครั้งถ้าหากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 จะส่งไปยังสถานีพักคอยและประชาสัมพันธ์ต่อไป ถ้าตรวจพบอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 จะทำการส่งกำลังพลไปยังสถานีสอบสวนโรคเพื่อสอบสวนโรคโดยละเอียดทันที
           สถานีที่ 2 จุดคัดกรองโรค เป็นสถานีซักประวัติการเดินทางของกำลังพลในห้วงเวลาที่ผ่านมา จากนั้นเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบถามประวัติโดยละเอียดอีกครั้ง ถ้าหากซักถามประวัติและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะทำการส่งกำลังพลไปยังจุดสอบสวนโรคต่อไป และสำหรับกำลังพลที่ไม่มีความเสี่ยงจะดำเนินการส่งตัวไปยังจุดคัดกรองโรคติดต่อทั่วไป
          สถานีที่ 3 จุดสอบสวนโรค เป็นสถานีที่ทำการตรวจสอบและซักประวัติโดยละเอียด เพื่อวินิจฉัยกำลังพลที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อคัดแยกออกจากกำลังพลกลุ่มทั่วไป ถ้าหากสรุปแล้วเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะทำการส่งตัวแยกไปกักตัวที่ พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เพื่อดำเนินการตรวจสารคัดหลั่ง (SWAB) และรอผลตรวจพร้อมกักกันตัว 14 วัน
           และสถานีที่ 4 จุดคัดกรองโรคทั่วไป เป็นการคัดกรองโรคติดต่อที่พบในชุมชนทหารได้บ่อย เช่น วัณโรค ตับอักเสบ และ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาเป็นประจำจะให้พบแพทย์เพื่อตรวจให้คำแนะนำและวางแผนการนัดติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง
           พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับการซักซ้อมการปฏิบัติในการเข้ารายงานตัวของทหารใหม่เหมือนวันจริง ในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ทหารใหม่ทั้ง 4,934 นาย รวมถึงครอบครัวของทหารใหม่ ให้ทราบถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ทหารใหม่ ครอบครัว และพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป ได้มั่นใจในขั้นตอนการรับทหารใหม่ ในภาวะการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ภายใต้กรอบและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยกำกับดูแล