เมืองพัทยาจับมือ กฟภ. ดีเดย์ ‘เก็บสายไฟลงดิน’ ถนนวอล์คกิ้งสตรีท 1 ก.พ.นี้!

         วันที่ 27 ม.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่จะดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน Walking Street โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งประชาชนและผู้ประกอบการภายในโครงการถนนคนเดิน พัทยาใต้ หรือ วอล์คกิ้งสตรีท พัทยา เข้าร่วมประชุมหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการที่กำหนดดีเดย์ในวันที่ 1 ก.พ.64 นี้
         โดยนายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวที่ กฟภ.ได้ดำเนินการก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าในเมืองท่องเที่ยว เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ และรองรับระบบการจ่ายไฟในชุมชนแออัดของเมืองใหญ่ ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย และลดเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กฟภ.
         โดยในส่วนของเมืองพัทยาดำเนินการทั้งหมด 9 เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนพัทยาเหนือ, ถนนพัทยากลาง, ถนนสุขุมวิท, ถนนเฉลิมพระเกียรติสาย 2, ถนนเฉลิมพระเกียรติสาย 3, ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว, ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 2 และถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา-ถนนพัทยาใต้ถึงท่าเทียบเรือบาลีฮาย
          ทั้งนี้ การดำเนินการได้มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ คือ ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 ในส่วนของงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน Walking Street ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบว่ามีการคาบเกี่ยวกับระบบวางท่อของเมืองพัทยา จึงได้เข้าประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการที่ กฟภ.กำหนดให้เริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ก.พ.64 นี้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานของ กฟภ.ที่ได้ทำการศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ
            ในส่วนของนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้วยว่า จากการสำรวจพบว่าทางเมืองพัทยาได้ทำการวางท่อขนาด 1.6 เมตร เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งจะได้ทำการปรับปรุงใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจากการวางแผนร่วมกันก็มีแนวคิดจะปรับปรุงดังกล่าวเป็นท่อเกี่ยวกับระบบไฟและสื่อสาร ซึ่งการดำเนินการของ กฟภ.เองจะได้ทำการติดตั้งบ่อพักในลักษณะคร่อมท่อตัวนี้ และจะทำการร้อยสายไฟ
           ส่วนบริเวณทางเท้าจะทำการขุดเปิดผิวพื้นที่เพื่อทำการวางตู้มิเตอร์เพื่อรองรับมิเตอร์ที่อยู่ตามเสาไฟในปัจจุบัน ซึ่งในอนาคตจะมีการรื้อถอนออก โดย กฟภ.จะลงพื้นที่ดำเนินการจริงในวันที่ 1ก.พ.64 นี้ คาดว่าระยะเวลาก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน Walking Street จะแล้วเสร็จในระยะเวลา 6-8 เดือน
           ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่า สำหรับการนำสายไฟลงดินในเขตถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ขณะนี้มีความพร้อมแล้วทั้งเรื่องรูปแบบ เทคโนโลยี และการประสานงานระหว่างเมืองพัทยา กฟภ. และหน่วยงานทางด้านการสื่อสาร และที่สำคัญคือในการประชุมครั้งนี้มีชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท และสมาคมผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ได้เข้าร่วมประชุมหารือ และเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ การกำหนดภูมิทัศน์ ซึ่งทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจตรงกันในรายละเอียด และเห็นภาพภูมิทัศน์ในอนาคตหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยวันที่ 1 ก.พ.64 นี้ จะเริ่มดำเนินการ และจะไปแล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งต่อไปจะเป็นจุดเช็คอินที่สวยงาม และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองพัทยาด้วยเช่นกัน

Advertisement