นาวิกโยธิน ตบเท้าบริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร

         ในวันนี้ (27 ม.ค.64) ที่อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำคณะนายทหารที่จบจากโรงเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือนาวิกโยธิน และพลทหารกองประจำการ ในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และเพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมีนางสุวรรณี ผลมาก พยาบาลวิชาชีพ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เป็นหัวหน้าคณะมารับบริจาคในวันนี้
          ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ ได้มอบโลหิตที่ได้ร่วมบริจาค จำนวนกว่า 140,000 ซีซี. จากกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 315 นาย ให้กับผู้แทน สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้สำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปัจจุบันสภากาชาดไทย อยู่ในสภาวะขาดแคลนโลหิตมากขึ้น โดยมีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอกับการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลกว่า 340 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องรักษาด้วยโลหิต โดยเฉพาะการผ่าตัดเต็มรูปแบบและผู้ประสบอุบัติเหตุ ทางผู้บัญชาการทหารเรือจึงมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือจากกำลังพลกองทัพเรือ ที่มีความพร้อม ได้ร่วมกันเสียสละบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสภาวะปริมาณโลหิตสำรอง จะเป็นปกติ