นายกเมืองพัทยาเผยหลัง ครม.ไฟเขียวให้ผู้ว่าทั้ง 28 จังหวัดสั่งปิดโรงแรม เพื่อให้ภาคธุรกิจและแรงงานงานได้รับสิทธิเยียวยา ชี้การผ่อนปรนด้านอื่น ๆ ต้องรอ ศบค.พิจารณาสัปดาห์นี้

          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดชลบุรีไม่พบผู้ติดเชื้อมาระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะอำเภอบางละมุงที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งมากกว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีได้มีการประชุมหารือในการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการในการแก้ไข การผ่อนปรน รวมไปถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้ประกาศออกไปในช่วงของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจังหวัดที่ผ่านมา
           โดยมาตรการต่าง ๆ ที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนั้น เบื้องต้นได้มีการนำเสนอไปยังที่ ศบค.แล้ว เพื่อให้ทาง ศบค.ได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดมีสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นอย่างไรบ้าง โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกันที่พบว่าการแพร่ระบาดลดลงเป็นที่น่าพอใจ เพื่อให้ส่วนกลางหาแนวทางในการผ่อนปรนและมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรได้บ้าง ทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการนำเสนอเรื่องของการหยุดประกอบกิจการของโรงแรมกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรับเงินเยียวยาช่วยเหลือนั้น เรื่องดังกล่าวทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว และให้จังหวัดในพื้นที่สีแดงและพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดแม้จะมีการควบคุมได้เป็นอย่างดี แต่ก็ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงสามารถให้หยุดประกอบกิจการได้ โดยจังหวัดชลบุรีจะเป็นในส่วนของโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรับเงินเยียวยาจากภาครัฐได้
          นายกเมืองพัทยาเปิดเผยต่ออีกว่าสำหรับคำสั่งที่จะออกมาช่วยภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นจะต้องดูในรายละเอียดของมาตรการในช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบแรก เช่น สถานประกอบการ หรือโรงแรมใดประสงค์จะเปิดประกอบกิจการตามปกติก็แจ้งไปยังหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้คาดว่าจะออกมาแบบผ่อนปรนดังเดิมเหมือนครั้งแรก เพื่อให้ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับสิทธิในการช่วยเหลือเยียวจากภาครัฐ และเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้งทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลควบคู่กันไป ส่วนสถานบันเทิงและสถานประกอบการต่าง ๆ นั้นแม้ กทม.จะมีการผ่อนปรนไปแล้ว แต่ด้วยจังหวัดชลบุรีถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงและมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดอยู่ การผ่อนปรนในส่วนที่เหลือนี้คงต้องรอ ศบค.พิจารณาต่อไป เชื่อมั่นว่าการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าของการผ่อนปรนในส่วนอื่นๆ แน่นอน