เมืองพัทยาเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ 42 ชุมชน มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19

          วันที่ 26 ม.ค.64 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19 ให้กับตัวแทนชุมชนทั้ง 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา ตามการดำเนินงานโครงการสื่อสารความเสี่ยงและเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนเมืองพัทยา
           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทางคณะทำงานด้านสาธารณสุขเมืองพัทยา โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมกับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกทั้ง 42 ชุมชนมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง
            ในการนี้ เมืองพัทยาจึงได้จัดการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก และแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้กับทุกชุมชนในเขตเมืองพัทยา เพื่อปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19 เชิงรุก พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจตรา สอดส่องกลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือกลุ่มบุคคลที่ไปยังพื้นที่เสี่ยง หากพบให้แจ้ง อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการตามระบบต่อไป