เทศบาลตำบลบางละมุง จัดกิจกรรม 3 R ฆ่าโควิด-19 ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขยะเหลือ 0 ร้อยเปอร์เซ็น

           เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลบางละมุง ตำบลโรงโป๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม 3R ฆ่าโควิด-19 ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขยะเหลือ 0 ร้อยเปอร์เซ็น โดยมีนายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ผู้แทนนายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุข นายน้อย อยู่สบาย ประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ ประธานศูนย์ชุมชน ร่วมพิธิกันอย่างพร้อมเพรียง
           นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบางละมุงมีความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องการป้องกันภัยเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขยะเหลือ 0 ร้อยเปอร์เซ็นขึ้น โดยการใช้ขวดที่ใช้แล้วนำมาใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายเช็ดถูภายในบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน
           และในส่วนของวัคซีนฉีดป้องกันโรคโควิด-19 ทางเทศบาลฯมีงบประมาณเพียงพอที่จะทำการจัดซื้อมาบริการให้กับประชาชน ขอเพียงแค่รัฐบาลยกเว้นในส่วนต่างๆ ให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเรามีงบประมาณเพียงพออย่างแน่นอนรองนายกฯกล่าว
        นอกจากนี้ บริษัท(OR) ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุรศักดิ์ สีทา ผจ.คก.บป. พนักงาน คก.บป. และฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้ามอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองโรคเรื้อรัง ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิตและแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลบางละมุงทั้ง 7 ชุมชน ซึ่งมีนายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนรับมอบงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้อีกด้วย

 

Advertisement