ภาคธุรกิจระดมทุน 3.2 ล้านบาท จัดสร้างห้องความดันลบโรงพยาบาลบางละมุง หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์

           (22 ม.ค.64) นายนาวิน ค้าขาย หนึ่งในทีมภาคเอกชนในการระดมทุนจัดสร้างห้องความดันลบ รพ.บางละมุง เปิดถึงความคืบหน้าการจัดสร้างห้องดังกล่าว ว่า สำหรับที่มาของการจัดสร้างห้องความดันลบโรงพยาบาลบางละมุงนั้นด้วยการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ทำให้มีผู้ป่วยในอำเภอบางละมุงเป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของทีมแพทย์พยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบาก และไม่สามารถรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที เพราะจะต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อน บางครั้งต้องส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินไปรักษาโรงพยาบาลที่มีความพร้อม
           จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้ภาคธุรกิจในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันระดมทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อให้มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วย โดยหลังจากที่ได้มีการเปิดระดมทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลบางละมุง เพียง 10 วันมีผู้บริจาคทุนทรัพย์ในการจัดสร้างห้องถึง 3.2 ล้านบาท โดยจะนำมาจัดสร้างห้องความดันลบ ที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งมีความต้องการ จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน และห้องไอซียูจำนวน 2 ห้อง จะใช้งบประมณในการจัดสร้าง ห้องละ 8 แสนบาท
            นายนาวิน เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับความคืบหน้าในการจัดสร้างห้องความดันลบโรงพยาบาลบางละมุง ทั้ง 4 ห้องนั้น บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้มีการกั้นห้องไว้แล้ว และในวันที่ 25 มกราคม 2564 จะมีทีมเจ้าหน้าที่จากบริษัทซัยโจ เด็นกิ จะทำการออกแบบติดตั้งระบบต่าง ๆ ภายในห้อง โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างห้องความดันลบห้องละ 1 เดือน ซึ่งขณะนี้ห้องผ่าตัดความดันลบนั้นมีความคืบหน้าการก่อสร้างไปแล้ว 20% และพร้อมจะให้บริการรักษาผู้ป่วยได้ประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้
         ทั้งนี้ สำหรับห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ เป็นห้องกักกันเชื้อที่มีระบบระบายอากาศแยกจากส่วนอื่นๆ สามารถบำบัดอากาศและฆ่าเชื้อโรคด้วย HEPA Filter + UVC และ Ozone ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ทำให้อากาศจากภายในห้องไม่ไหลย้อนออกมาสู่ภายนอก เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลาการทางการแพทย์และผู้ที่มาใช้บริการ อีกทั้งห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบไม่ได้มีไว้แค่ป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 แต่สามารถป้องกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆ อีกด้วย เช่น โรควัณโรค โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งโรคเหล่านี้ยังมีการติดต่ออยู่ในปัจจุบัน

Advertisement