นายกเมืองพัทยาจัดตั้ง “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เบื้องต้น พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสมทบสิ่งของแบ่งปันให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

           เมื่อวันที่ 21 ม.ค.64 ที่บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รก.ปลัดเมืองพัทยา และนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ร่วมทำการเปิดตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อช่วยเหลือและส่งต่อกำลังใจให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสอง ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ เกิดการว่างงาน ไม่มีรายได้เหมือนเดิม ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยาจึงได้จัดตั้งตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการนำเอาของจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิต เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร ทั้งข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำดื่ม มาใส่ไว้ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนมารับไปยังชีพ โดยผู้เข้ามารับของจากตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
           ทั้งนี้ เมืองพัทยาจะเปิดให้บริการตู้ปันสุข ปันน้ำใจในทุกวัน พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งผู้มีจิตอันเป็นกุศล สามารถนำสิ่งของต่าง ๆ มาบริจาคให้กับเมืองพัทยาเพื่อนำไปใส่ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ไว้ให้ผู้ที่เดือดร้อนมารับไปใช้ประโยชน์ได้

          โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกบริเวณจุดรับบริจาคหน้าศูนย์ไอทีศาลาว่าการเมืองพัทยา และจะมีการหนดในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งการเว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งพบว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้มารับของจากตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ในวันนี้ได้เป็นอย่างดี

Advertisement