เมืองพัทยาส่งมอบเครื่องอุปโภค -บริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ป่วยติดเตียงใน 11 ชุมชน พื้นที่โซน 3

           (21 ม.ค.64) ณ ที่ทำการชุมชนชุมสาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 100 ถุง อาหารแห้ง จำนวน 60 ถุง และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่ผู้นำชุมชน 11 ชุมชน ในพื้นที่โซน 3 เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในแต่ละชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการดำรงชีพในเบื้องต้น
           โดยมีผู้นำชุมชน 11 ชุมชน ในโซน 3 ประกอบด้วย ชุมชนหนองอ้อ , ชุมชนชุมสาย , ชุมชนอรุโณทัย ,ชุมชนบงกช , ชุมชนพัทยาใต้ , ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ,ชุมชนวัดธรรมสามัคคี ,ชุมชนเขาตาโล, ชุมชนมาบประดู่ , ชุมชนหนองพังแค และชุมชนเขาน้อย เข้ารับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนจะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป