เปิดเกาะล้านวันแรก! หลังพื้นที่ผ่อนปรน การเดินทางด้วยเรือข้ามฟากเรียบง่าย ไม่คึกคัก เจ้าหน้าที่ยังควบคุมมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น

           ตามที่เมืองพัทยาประกาศปลดล็อก เปิดเกาะล้าน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย เนื่องด้วยประชาชนชาวเกาะล้านให้ความสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจนไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมกำหนดเปิดเกาะล้านในเบื้องต้นระหว่างวันที่ 21-31 ม.ค.64 นั้น
          ล่าสุด วันที่ 21 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) เพื่อติดตามบรรยากาศการเดินทางด้วยเรือโดยสารในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการปลดล็อก เปิดเกาะ พบว่าเมืองพัทยาได้จัดหน้าที่ดูแลประชาชนตามระบบคัดกรองของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบผู้ที่จะเดินทางข้ามฟาก
          ทั้งนี้ พบว่าการเดินทางที่ท่าเทียบเรือพัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย) ในวันนี้ เป็นไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะล้านที่เดินทางข้ามมายังฝั่งพัทยาเพื่อทำภารกิจส่วนตัวแล้วเดินทางกลับเกาะล้าน จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้านนั้นยังมีไม่มากนัก