นักธุรกิจชาวจีนที่ทำธุรกิจในเมืองพัทยารวมกลุ่มแจกของยังชีพ 1,000 ชุด ให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

          เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ม.ค.64 ที่บริเวณร้านค้าอาคารพาณิชย์ริมถนนเฉลิมพระเกียรติ สาย 3 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่ประกอบกิจการอยู่ในเมืองพัทยาได้รวมกลุ่มกันจัดหาของยังชีพและสิ่งจำเป็นมาแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวเมืองพัทยาผู้ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สอง ที่ส่งผลให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก
           โดยได้มีการประสานงาน พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลและควบคุมให้ผู้เข้ารับแจกอาหารตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
            ทั้งนี้ พบว่าของยังชีพและสิ่งจำเป็นที่นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นจำพวกข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และน้ำดื่ม โดยประชาชนผู้มารับแจกสิ่งของต่างให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่คอยควบคุมมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และการตรวจวัดอุณหภูมิเป็นอย่างดี