ศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็ก และเยาวชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะโควิด-19

           หลังจากที่จังหวัดชลบุรีได้ตกเป็นพื้นที่สีแดง มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังเข้มงวด สถานประกอบการ สถานบันเทิงต่างๆ ยังคงปิดบริการตามคำสั่งของรัฐบาล ทำให้ครอบครัวของเด็กและเยาวชนต้องตกงาน ไม่มีงานทำ ได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า
         ล่าสุดเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ ศาลาเรือนไทย เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการจัดหาทุนการศึกษาสำหรับเด็กเยาวชนในครอบครัวเปราะบางเพื่อครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
         สำหรับในการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์เมอร์ซี่ พัทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็กเยาวชน จำนวน 41 ราย เป็นระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 21 ราย ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 10 ราย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า จำนวน 7 ราย และการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 3 ราย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)