นายกหนองปรือพร้อมดันซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อประชาชน

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุมชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมืองหนองปรือ ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนง
           ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เผยว่า ปัจจุบันท้องถิ่นต่างๆ ได้ทำการยื่นหนังสือไปถึงรัฐบาลว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้ศึกษาข้อมูลข่าวสารแนวทางความเป็นไปได้ จึงได้มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ซึ่งมีเงินสะสมอยู่กว่า 500 ล้านบาท เพียงพอต่อการซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ที่นโยบายของทางภาครัฐที่จะกำหนดแนวทางในการจัดซื้อ และแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันหมดทั่วประเทศถ้าหากมีการอนุมัติหรือให้ดำเนินการ
           ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้เตรียมความพร้อม และมีการสอบถามสถานะการคลัง ถึงแนวทางในการปฏิบัติในการใช้เงินสะสมเหมือนกรณีอื่นๆ และในการประชุมสภานอกรอบนั้นทางคณะผู้บริการ สมาชิกสภาได้เห็นชอบสนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัคซีน หากทางภาครัฐได้มีให้มีนโยบายในการให้ท้องถิ่นมีการจัดซื้อวัคซีนเอง ทางเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้มีพร้อมในการจัดซื้อ
        ในส่วนของดำเนินการตามนโยบายทางภาครัฐที่ได้มีการออกประกาศนั้นก็จะมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีความเสี่ยงในการลงพื้นที่แหล่งโรค และสัมผัสกับผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล รวมไปถึง อสม.จากนั้นจะเป็นผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะไม่ได้รับวัคซีนตัวนี้
           และในส่วนของกระบวนการในการทำงานนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้มีการประสานกับนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง มาโดยตลอดโดยผ่านสาธารณสุขอำเภอบางละมุง มีการดำเนินตามขั้นตอนการป้องกันโรคในการลงพื้นที่ตรวจสอบ และการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีข้อมูลสามารถเข้าไปถึงปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งพบว่าจากการแพร่ระบาดระลอกสองตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้มีความเสี่ยงน้อยมาก มีเพียงไม่กี่ราย ทางสาธารณสุขได้มีการติดตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อและได้ลงพื้นที่ควบคุมป้องกันอย่างรวดเร็ว
           และปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 โดยรวมดีขึ้นมาก ยอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์มาหลายวัน แต่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือยังไม่นิ่งนอนใจ ยังคงเข้มงวดลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากทางโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นกำลังจะเปิดในเร็วๆ นี้ ก็ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่เข้าฉีดพ่นยาด้วย
           อย่างไรก็ตาม อยากให้หน่วยงานต่างๆ ตลาดนัด และประชาชน ยังคงความเข้มงวดในการป้องกันดูแลตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือหากหยิบจับสิ่งของ และให้ใช้ชีวิตแบบ New normal
Advertisement