โควิด-19 ทำศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) ได้รับผลกระทบขาดแคลนปัจจัย-อาหารเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนเหยื่อความรุนแรง ที่เพิ่มขึ้นจาก 36 คน เป็น 50 คน วอนสังคมช่วยเหลือ

            นายพลิศร โนจา ผู้อำนวยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด้กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) โดยมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาครัฐได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ทางศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด (บ้านครูจา) ได้ปฏิบัติตามมาตรการของส่วนกลางอย่างเคร่งครัด ในเรื่องของการปิดสถานสงเคราะห์และมูลนิธิเพื่อป้องกันโรค
          ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ระลอกสอง ทำให้ทางศูนย์ฯ ได้รับผลกระทบเยอะมาก ผู้ที่เคยเดินทางเข้ามาบริจาคก็ไม่สามารถเข้ามาบริจาคได้ ทำให้เด็กที่อยู่ในบ้านต้องถูกกักบริเวณทั้งหมด จาก 36 คน เพิ่มมากถึง 50 คน รวมเจ้าหน้าที่ 6 คน เหตุด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้รายได้ของครอบครัวถดถอย ผู้ปกครองจึงเกิดอารมณ์และกระทำความรุนแรงต่อเด็กมากขึ้น
           ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด บอกต่ออีกว่า จากจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น และด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ทำให้เกิดความจำเป็นในเรื่องของอาหารสดและอาหารแห้งที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบทำอาหารให้เด็ก ๆ จากที่เคยรับประทานวันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น ก็ต้องเพิ่มเป็น 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง เพราะเด็ก ๆ ตามประกาศมาตรการ ทำให้มีความจำเป็นในส่วนนี้เป็นหลัก นอกจากนี้ก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของอุปโภค อาทิ ค่าน้ำและค่าไฟของศูนย์ฯ ที่เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย
           อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการจะช่วยเหลือหรือเดินทางมาบริจาคของเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ศูนย์ฯ บ้านครูจา ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี สามารถติดต่อและนำสิ่งของมาบริจาคได้บริเวณรั้วปากประตูทางเข้า และจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรับ จะไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนที่สามารถเข้ามาภายในศูนย์ฯได้เลย ซึ่งจะสามารถบริจาคได้ทุกวันตลอดเวลา จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ และมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้
            นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถโอนเงินสนับสนุบสนุนช่วยเหลือเด็ก ๆ และเยาวชนที่ได้รับความรุนแรงทางสังคมที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้ ได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 006 1 23489 6 ชื่อ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศ (ศตคด.) โดย มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก