ปลัด ทต.ห้วยใหญ่ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการวางท่อส่งน้ำเทศบาลห้วยใหญ่ปลายคลองโต​หน้าตลาดสด​เห่า​ดง​ซิตี้

          เมื่อเวลา​ 15.30​ น.​ วันที่​ 15​ มกราคม​ 2564​ นายวัฒน์ วัฒนสินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการขุดลอกปลายคลองตลอดแนวคลองโต หมู่​ 1​ ตำบ​ล​ห้วย​ใหญ่​ อำ​เภอ​บางละมุง​ จังหวัด​ชลบุรี​ เนื่องจากในช่วงฝนตกจะมีน้ำขังบริเวณต้นทางน้ำทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
          นายวัฒน์ วัฒนสินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เปิดเผยว่า หลังจากทางเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ได้รับเรื่องจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้จัดทำโครงการวางท่อส่งน้ำห้วยใหญ่บริเวณหน้าตลาดสด​เห่า​ดง​ซิตี้​เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเมื่อถึงช่วงฤดูฝน
          การปรับปรุงขุดลอกปลายคลองตลอดแนวคลองโตถนนเทศบาล 1 หมู่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ในครั้งนี้จะเปลี่ยนจากท่อเดิมขนาด 1.50 เมตร ขยายให้เป็น​ 3 เมตร 2 ท่อคู่ ความยาว 27 เมตร เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563​ จะสิ้นสุดวันที่ 28 เมษายน 2564 รวมเป็นระยะเวลา 240 วัน ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 2,310,000 บาทถ้วน