นายก อบต.เขาไม้แก้ว ตั้ง “ตู้ปันสุข” เพื่อประชาชนตำบลเขาไม้แก้ว ในช่วงโควิด-19 ระลอก 2

          หลังจากประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 อยู่ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนยังไม่สามารถทำงานได้ สถานบริการและสถานประกอบการต่างๆ ต่างทยอยปิดตัวลง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า หลายคนคนตกงาน และหลายคนถูกนายจ้างลดเงินเดือน แต่รายจ่ายยังเท่าเดิม
           ล่าสุด วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ไว้ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้ามาหยิบอาหารต่างๆ ได้ อาทิ มาม่า ปลากระป๋อง น้ำปลา วุ้นเส้น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก ฯลฯ ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้ใจบุญนำอาหาร และสิ่งของต่างๆ มาใส่ไว้
          ด้านนายจำเนียร กีทีปกุล นายก อบต.เขาไม้แก้ว กล่าวว่า สำหรับ “ตู้ปันสุข” นี้ ทางเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงได้ให้มีการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ขึ้นเพื่อให้ผู้ใจบุญที่อยากช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถนำอาหารแห้ง หรือสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นมาใส่ไว้ใน “ตู้ปันสุข” เพื่อเป็นการแบ่งปันให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ทางประชาชนในพื้นที่ต่างก็ให้ความร่วมมือกัน ไม่ว่าจะผู้รับ หรือผู้ให้ ทำให้เห็นว่าคนไทยรักกันมีอะไรก็แบ่งปันซึ่งกันและกัน

Advertisement