นายกเมืองพัทยาเผยงบประมาณพร้อมสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อชาวพัทยา หากรัฐบาลมีคำสั่งอนุมัติให้เมืองพัทยาดำเนินการได้ ก็พร้อมจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนชาวพัทยาทันที

            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศออกมาเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนฟรี โดยเบื้องต้นจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด-19 ในพื้นที่สีแดง 5 จังหวัดก่อน จำนวน 2 ล้านโดส ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ อย่างพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันได้มีการแบ่งกลุ่มในการฉีดวัคซีนฟรีก่อนในบุคคลกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชน ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
          ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าหากท้องถิ่นใดจะจัดงบประมาณจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นสามารถดำเนินการได้ โดยวัคซีนที่มีการสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้นั้นหากผ่านการพิจารณาการขึ้นทะเบียนกับ อย.ได้ ก็สามารถนำมาใช้ในการฉีดรักษาได้ทันที ส่วนการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องชาวเมืองพัทยานั้น ขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการศึกษาขั้นตอนการดำเนินการว่าเมืองพัทยาสามารถดำเนินการจัดการได้ขนาดไหน แต่ในส่วนของงบประมาณนั้นถือว่าเพียงพอ และมีการจัดเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพียงแต่อยู่ในระหว่างการสั่งการของรัฐบาลที่จะอนุมัติให้เมืองพัทยาสามารถจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนได้ขนาดไหน หรือไม่อย่างไร