ทม.สัตหีบพร้อมทุ่ม 30 ล้าน! ซื้อวัคซีนต้านโควิดเพื่อชาวสัตหีบ

            นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เปิดเผยถึงการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งตลอดมาทางเทศบาลเราได้มีการแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ตลอดจนออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดรัฐบาลมีแนวทางจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ก็ซื้อได้เป็นบางส่วน แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงกันโดยเร็ว
            ทั้งนี้ หากรัฐบาลอนุญาตให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้เอง ทางเทศบาลเมืองสัตหีบก็พร้อมที่จะจัดซื้อวัคซีนมาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสัตหีบ ที่มีจำนวนประชากรประมาณ 22,260 จาก 5,343 ครัวเรือน ซึ่งเราเตรียมงบประมาณ ซึ่งเป็นงบเงินสะสมของเทศบาลเอง ในส่วนนี้ไว้แล้ว 30,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้กับประชาชนตามทะเบียนบ้านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ
            ซึ่งถ้าหากประชาชนได้รับวัคซีนทุกคน ก็จะสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ทุกอย่างจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งหากรัฐบาลประกาศให้ทางท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ ทางเทศบาลเมืองสัตหีบก็พร้อมจะดำเนินการ และมีความพร้อมในการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการจัดซื้อวัคซีน โดยเทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมจะดูแลพี่น้องเมืองสัตหีบทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและรวดเร็วในการผ่านสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน