นายก PBTA พัทยา ชี้โควิด-19 กระทบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ลูกค้าแห่ยกเลิก เลื่อนการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

          นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับโครงการเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหลังจากได้รับผลกระทบโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าติดต่อจองที่พักและโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่สอง ซึ่งมีการควบคุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จนหลายคนต้องชะลอการเดินทางออกไป ทำให้มีการยกเลิกหรือเลื่อนการเข้าพักตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากที่เคยลงทะเบียนไว้ตอนแรกออกไปกันเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง
           ทั้งนี้ การเปิดจองที่พักที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ประสานงานติดต่อจองกับผู้ประกอบการโดยตรง ตรงนี้สามารถยกเลิก เปลี่ยนหรือเลื่อนได้เลยทันทีไม่ต้องเข้าระบบส่วนกลาง และรูปแบบที่สองคือการติดต่อจองผ่าน OTA หรือ Online Travel Agent ซึ่งถือว่ามีขั้นมีตอนเพราะต้องผ่านภาครัฐ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ OTA รับเรื่องไม่ไหว การขอเลื่อนหรือขอยกเลิก จึงมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะ ไม่เหมือนกับคุยกับทางผู้ประกอบการที่สามารถตัดสินใจได้เอง
           อย่างไรก็ตามในเรื่องของระบบธนาคารที่มีธนาคารกรุงไทยมาดูแลตรงนี้ก็ยังถือว่าระบบยังไม่รองรับเท่าที่ควร เนื่องจากมีนโยบายออกมาไม่ชัดเจน ทำให้เกิดผลกระทบในผู้ประกอบการทุกคน แต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการเดินทาง ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ด้วยจึงได้รับผลกระทบไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางรายได้รับเงินจากลูกค้าไปแล้วการคืนเงินก็มีปัญหา ซึ่งโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการที่ดี ไม่อยากให้ยกเลิก แต่ตัวโครงการต้องปรับรูปแบบให้สอดรับมากกว่านี้ เพราะสามารถช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก แต่ต้องทบทวนด้วยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้วควรทำอย่างไรต่อไป
          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้มีการพูดคุยด้วยว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ มาจากอะไร เพราะตอนนี้ไม่ล็อกดาวน์ก็เหมือนล็อกดาวน์ ซึ่งเป็นภาระของผู้ประกอบการ อยากให้หาต้นตอของสาเหตุว่าเกิดจากอะไรและแก้ไขให้มันถูกต้อง เพื่อที่จะได้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ ตอนนี้ผู้ประกอบการค่อนข้างหนัก เพราะหวังว่าช่วงสิ้นปีธุรกิจจะดีขึ้น แต่กลับเกิดการแพร่ระบาดระลอกสอง ทำให้เงินที่จะเก็บสะสมไว้ในช่วงโลว์ซีซั่นหายไป และกว่าสถานการณ์จะกลับมาได้คงใช้เวลาอีกนาน ซึ่งก็ขอให้ภาครัฐช่วยพิจารณาหาทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย

Advertisement