นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่เกาะล้านมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้านชุมชนเกาะล้าน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

            วันที่ 12 ม.ค.64 มีรายงานว่า เมืองพัทยา ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2564 ที่ร่วมกับชุมชนเกาะล้าน และคณะกรรมการทีมอาสาโควิด-19 ชุมชนเกาะล้านจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบนเกาะล้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้ความเป็นอยู่ไม่เหมือนเดิม
           ทั้งนี้ ช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาและคณะทำงาน ได้เดินทางข้ามฝั่งไปยังเกาะล้านเพื่อเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2564 โดยการจัดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ กำหนดแจกจ่ายชาวบ้านใน 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง 2. กลุ่มผู้สูงอายุ และ 3. กลุ่มผู้ยากไร้ รวมทั้งสิ้น 350 ชุด โดยมีตัวแทนของแต่ละบ้านมารับมอบ
          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ทำให้ชาวเกาะล้านต้องขอปิดเกาะล็อคดาวน์พื้นที่ของตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ถือว่ามีความรับผิดและความรักในท้องถิ่น แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้ชาวบ้านเกาะล้านขาดรายได้ไป ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันมีปัญหา เมืองพัทยาจึงประสานคณะ อสม.เกาะล้าน ลงพื้นที่สำรวจตามครัวเรือนต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้

Advertisement