นายกเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนบนเกาะ พร้อมเตรียมรับการท่องเที่ยวในอนาคตหลังหมดโควิด-19

             ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวบ้านเกาะล้าน โดยเล็งเห็นถึงสภาพความชำรุดทรุดโทรมของท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน ที่อาจจะส่งกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้สั่งการให้มีการซ่อมแซมระหว่างที่เกิดภาวะโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวบนเกาะไม่พลุกพล่าน เพื่อรอเวลาการควบคุมการแพร่ระบาดโรคจากทางภาครัฐ ก่อนผ่อนปรนให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตามปกตินั้น
           ล่าสุด วันที่ 12 ม.ค.64 มีรายงานว่า ขณะที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังเกาะล้านเพื่อเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2564 ที่ร่วมกับชุมชนเกาะล้าน และคณะกรรมการทีมอาสาโควิด-19 ชุมชนบ้านเกาะล้านที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบนเกาะล้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางนายกเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมและปรับปรุงจุดที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมของท่าเทียบเรือตามที่ได้สั่งการไว้ โดยพบว่าการดำเนินการมีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง
           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของการซ่อมแซมและปรับปรุงจุดที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมของท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน มีการดำเนินการอย่างเนื่อง และคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดที่เจ้าหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมของเกาะล้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง อันเป็นการดำเนินการส่วนหนึ่งเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นเกาะล้านโฉมใหม่ ตามนโยบายพัฒนาเมืองพัทยาด้วยแนวทางผลักดันเกาะล้านสู่ NEO KOH LARN อัญมณีแห่ง EEC

Advertisement