นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกวอนภาครัฐเร่งควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ก่อนหามาตรการเยียวยาจริงจัง เชื่อพิษโควิดทำธุรกิจดิ่งเหว ขาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

           นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่า อยากให้ภาครัฐเน้นในเรื่องของการควบคุมของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภึงแม้ว่าทางภาคผู้ประกอบการต้องการจะพูดถึงเรื่องเยียวยา แต่ก็เข้าใจว่าถึงแม้ว่าเยีวยาไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดได้ ก็เป็นเรื่องยากที่จะเยียวยา
           สิ่งหนึ่งที่เห็นร่วมกันคือเราต้องควบคุมการระบาดให้ได้ก่อน เพราะว่าการเดินทางหรือการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเกิดขึ้นจากความมั่นใจก่อน ยกตัวอย่าง หากเราจะเดินทางไปกรุงเทพฯ เราก็ไม่สบายใจ คนจากกรุงเทพฯ จะเดินทางมาพัทยาก็ไม่สบายใจ ต่อให้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรต่าง ๆ ตราบใดที่การแพร่ระบาดของโรคยังอยู่ ก็จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ยาก
            นายพิสูจน์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ยังฝากถึงผู้เกี่ยวข้องว่า อยากให้รีบพิจารณามาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน เพราะว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบนี้จะหนักกว่ารอบแรก ที่พบปริมาณผู้ติดเชื้อไม่มากเท่าครั้งนี้ และได้ปิดบริการไป 3 เดือน กว่าจะกลับมาต้องใช้เวลาไปเกือบ 6 เดือน แต่รอบนี้หนักกว่าเดิม
           และทางสมาคมฯ ได้ประเมินกันว่า หากจะรีคัฟเวอร์กลับมาต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพราะฉะนั้นกว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นก็น่าจะปลายปี ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราคงไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็อยากให้ภาครัฐช่วยหาแนวทางหรือหามาตรการว่าถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วจะสามารถช่วยเหลืออะไรกับทางผู้ประกอบการได้บ้าง เพราะเท่ากับว่าจะไม่มีรายได้ไปเต็ม ๆ ประมาณ 2 ปี

Advertisement