ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีย้ำ! คนชลบุรีจะเดินทางข้ามจังหวัด ต้องมีใบอนุญาตรับรองออกไป ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่จำเป็น แต่จะเรียกตรวจวัดอุณหภูมิและให้บริการโหลดแอพหมอชนะหรือไทยชนะ เพื่อเป็นบันทึกข้อมูลการเดินทาง

              จากกรณีการเดินทางออกนอกพื้นที่หรือเดินทางข้ามจังหวัด มาตรา 9 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีข้อกำหนดเป็นมาตรการเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดชลบุรีจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 1 ใน 28 จังหวัด โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อขอใบอนุญาตเดินทาง ทำให้เกิดความล่าช้า และมีคำถามสับสน ไม่เข้าใจในขั้นตอน ทั้งการต้องกรอกแบบฟอร์ม และการแจ้งเหตุผลความจำเป็นเดินทางออกนอกพื้นที่ นั้น
             ล่าสุด นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังนายอำเภอทุกแห่งให้เพิ่มจุดบริการกับประชาชนและสามารถไปขอใบอนุญาตได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกพื้นที่ได้เลย ส่วนพนักงานบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ เป็นผู้รับรอง หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ก็ให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้รับรอง โดยให้มีเนื้อหาสาระสำคัญตามแบบฟอร์มที่กำหนด ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางแต่ละครั้ง
          ซึ่งจังหวัดชลบุรีจัดตั้งด่านคัดกรอง 11 อำเภอ จำนวน 17 จุด โดยด่านคัดกรองทางหลักออกจากชลบุรีจะเน้นเวลาคุมเข้มเป็นห้วงๆ 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะเวลา 22.00 น. – 05.00 น. มีแอพพลิเคชั่นหมอชนะ ไทยชนะ ให้บริการผู้เดินทางผ่านด่านคัดกรอง เพื่อที่จะได้รู้เป้าหมายในการเดินทางออกไป ส่วนด่านคัดกรองทางรองทุกอำเภอจะตรวจเข้มข้น 24 ชั่วโมงเช่นกัน
           ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีย้ำว่า คนชลบุรีที่จะเดินทางข้ามจังหวัดจะต้องมีใบอนุญาตรับรอง เนื่องจากเป็น 1 ใน 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้ม ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดชลบุรีไม่ต้องมีใบอนุญาตรับรอง แต่เมื่อผ่านด่านคัดกรองจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมให้สแกนแอพพลิเคชั่นหมอชนะ ไทยชนะ เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลการเดินทางเข้าพื้นที่ต่อไป

Advertisement