ศูนย์ลงทะเบียนเดินทางข้ามเขตจังหวัด ของเมืองพัทยา เริ่มแล้ววันแรก ประชาชนมาขอรับเอกสารอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

             หลังจากที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้น ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่สีเลือดหมูที่ให้ใช้มาตรการเหนือกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” หลังจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกประกาศขอให้ประชาชนงดหรือเลื่อนการออกนอกทางจากพื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่วนบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น โดยแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่บุคคลที่ได้รับการยกเว้น
              ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ทางอำเภอบางละมุง ได้เปิดให้บริการรับลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับผู้มีความจำเป็นไปแล้วนั้น โดยมีประชาชนเดินทางไปยื่นขออนุญาตออกนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการรวมตัวและป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้มีการขยายพื้นที่ในการขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในส่วนของประชาชน สามารถขอเอกสารดำเนินการดังกล่าวได้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งเมืองพัทยา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นอกเหนือจากอำเภอบางละมุง
              ล่าสุดวันนี้ (8 ม.ค.64) บรรยากาศ ที่ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พบว่ามีประชาชนที่มีความจำเป็นเดินทางข้ามเขตจังหวัดชลบุรี ต่างทยอยเดินทางไปขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยนำเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตออกนอกพื้นที่เป็นต่อเนื่อง

          ซึ่งเมืองพัทยาเปิดให้บริการ ยื่นเอกสารหนังสือรับรองเดินทางออกข้ามจังหวัด ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยในส่วนของการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ
              ส่วนกรณี บริษัท ห้างร้าน เอกชนสามารถพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อเดินทางออกข้ามจังหวัดได้ โดยไม่ต้องมาขอการรับรองที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
Advertisement