เมืองพัทยาพร้อม 100% สำหรับศูนย์ลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

            ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการจัดตั้งศูนย์ลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ซึ่งเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่อาศัยในเขตเมืองพัทยา โดยจะเริ่มทำการในวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยใช้บริเวณจุดรับลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่มีความจำเป็น ส่วนผู้มีภูมิลำเนานอกเขตเมืองพัทยาให้ไปยื่นคำขอได้ที่ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบนั้น
           ล่าสุด นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้ให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวได้ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของสถานที่โดยทันทีหลังได้รับคำสั่งการ เพื่อให้แล้วเสร็จและสามารถรองรับประชาชนในเขตเมืองพัทยาที่มีความจำเป็นและนำเอกสารหลักฐานมายื่นลงทะเบียนรับรองกับทางเมืองพัทยาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
           ซึ่งการเตรียมสถานที่สำหรับการเปิดให้บริการรับลงทะเบียนรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดมีความคืบหน้า 100% สำหรับการให้บริการประชาชนในเขตเมืองพัทยาในพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการดำเนินการ

              และในส่วนของกลุ่มองค์กร บริษัท และห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาที่มีความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด สามารถเตรียมเอกสารตามที่ภาครัฐระบุ และลงนามด้วยเจ้าของกิจการ และตราประทับ นำไปแสดงที่ด่านตรวจคัดกรองของจังหวัดที่จะเดินทางไปได้เลย โดยไม่ต้องมายื่นเรื่องกับทางเมืองพัทยา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในทันที
Advertisement