ผู้ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แห่ขอใบอนุญาตกันเป็นจำนวนมาก

            (7 ธ.ค.64) ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบบรรยากาศการเปิดการขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน และผู้ที่ทำงานในอำเภอศรีราชา ที่มีความประสงค์จะเดินทางข้ามจังหวัด หลังจากที่ ศบค.ออกประกาศให้จังหวัดชลบุรี สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าออก จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง เช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อนุญาตมาแสดงเสียก่อน ซึ่งผลปรากฏว่าที่ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีประชาชนเดินทางมาขอใบอนุญาตกันเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เวลาก่อน 08.00 น. จนลืมระยะห่างทางสังคม จนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องประกาศให้ประชาชนที่มาติดต่อ ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยให้รับบัตรคิว รับเอกสารไปกรอก ก่อนเรียกตามลำดับคิว ทำให้บริเวณนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

           ซึ่งทางอำเภอศรีราชาได้แก้ปัญหาการมีประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ด้วยการประกาศให้ตัวแทนที่มาในรูปแบบของบริษัท ทำการดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ของอำเภอศรีราชาไปกรอกรายละเอียด แล้วให้เจ้าของบริษัทหรือผู้ดูแลเซ็นกำกับและประทับตราของบริษัท เพื่อยืนยันรับรองตัวตนของบุคคลคนนั้นได้เลย

            ในส่วนของบุคคลทั่วไปก็ต้องมาให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการเซ็นรับรองให้ไปเท่านั้น ซึ่งต้องระบุสถานที่ วันเวลา จังหวัดต้นทางปลายทาง เหตุผลความจำเป็น พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ไปกี่คน ต้องมีใบรับรองของแต่ละคนด้วย จึงจะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้

Advertisement