เคลียร์นักท่องเที่ยวออกจากเกาะ! นักท่องเที่ยวกว่า 100 ชีวิตขนสัมภาระเดินทางกลับฝั่ง หลังเกาะล้านออกมาตรการเข้มล็อคดาวน์พื้นที่ 16 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

          หลังจากเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการออกไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดจุดขายตั๋วสปีดโบ๊ท ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา-เกาะล้าน ระหว่างวันที่ 18-31 ธันวาคม 2563 ให้ผู้ที่เดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสังเกตอาการ ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน คณะกรรมการทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้าน ได้วางมาตรการการล็อคดาวน์พื้นที่เกาะล้าน ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 มกราคม 2564 รวม 16 วัน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ในพื้นที่เกาะล้าน จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวบ้านเกาะล้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ และให้ที่พักรีสอร์ทต่าง ๆ ขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย และให้ผู้ประกอบการแจ้งนักท่องเที่ยว หลังจากเดินทางกลับไปแล้วถ้ามีอาการหรือพบว่ามีการติดเชื้อโควิด กรุณาแจ้งกลับมาที่เกาะล้านด่วน
          ล่าสุดวันนี้ 4 มกราคม 2564 ที่ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย หลังจากที่พื้นที่เกาะล้านได้มีประกาศปิดเกาะตั้งแต่ 5-20 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ในพื้นที่เกาะล้านและให้เป็นไปตามมาตรการคณะกรรมการทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้าน พบว่าที่ท่าเทียบเรือโดยสารข้ามฝากพัทยา-เกาะล้าน มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อน ท่องเที่ยวยังเกาะล้านกว่า 100 ชีวิตต่างขนสัมภาระ เดินทางกลับขึ้นฝั่งด้วยเรือโดยสารข้ามฝากพัทยา-เกาะล้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการในการเคลียร์นักท่องเที่ยวออกจากเกาะล้าน
             ทั้งนี้ที่อาคารท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแก่ประชาชน พร้อมแจ้งข่าวให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะล้านถึงการประกาศการปิดเกาะ เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางรายยังไม่ทราบถึงการปิดเกาะล้านและยังคงเดินทางมายังบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายเพื่อจะเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะล้านจำนวนหนึ่ง
            ส่วนประกาศที่ทางคณะกรรมการทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้านออกมานั้น ได้แก่ 1. ที่พักรีสอร์ทต่าง ๆ ขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 2. งดการเดินทางของคนในพื้นที่ทั้งหมด (ควบคุมการเข้าออก 100%) หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเดินทางได้ แต่จะต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการป้องกันโรค 100% จะมีการตรวจบัตรประชาชน + สติ๊กเกอร์โควิด ที่จุดคัดกรองพัทยา หากมีบุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการโควิดท่าเรือ และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรอง
          3. ให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้น หากมีอาการ ภายใน 14 วัน เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส และเหนื่อยหอบ ให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน หรือ โทร 038-434144 4. ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 น ถึง 05.00 น. 5. เรือสปีดโบ๊ทข้ามฟากพัทยา-เกาะล้าน งดให้บริการโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เรือสปีดโบ๊ทข้ามฟาก พัทยา-เกาะล้าน สามารถขออนุญาตได้เป็นรายกรณี ณ ศูนย์อำนวยการโควิด ท่าเรือ 6. ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นงดนั่งทานที่ร้านโดยเด็ดขาด 7. งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณีโดยเด็ดขาด และ 8. บังคับใช้คำสั่งประกาศของจังหวัดชลบุรีทุกฉบับอย่างเคร่งครัด
           ทั้งนี้ในช่วงปิดเกาะล้านระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2564 เรือโดยสารปรับเวลาวิ่งวันละ 3 เที่ยว ดังนี้ ออกจากพัทยา เวลา 07.00, 12.00, 18.00 น. และออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00, 12.00,17.00 น.
Advertisement